top of page

10 ciekawostek związanych z językiem angielskim

1. Skąd się wzięła popularność języka angielskiego?

- kolonizacja przez Imperium Brytyjskie ziem w wielu rejonach świata,

- wzrost w XX wieku roli Stanów Zjednoczonych na arenie gospodarczej i politycznej.

Obecnie duży wpływ na rozwój popularności języka angielskiego ma technika, gdzie język angielski spełnia kluczową rolę.

2. Około 1000 słów do języka angielskiego wprowadził autor „Hamleta” oraz „Romeo i Julii” - Wiliam Szekspir.

3. Co dwie godziny powstaje nowe słowo w języku angielskim. Rocznie jest to około 4000 nowych słów.

4. Co piąta osoba na świecie porozumiewa się w języku angielskim. Dla połowy tych osób (około 700 milionów) jest to język obcy.

5. Język angielski jest językiem urzędowym w przestrzeni lotniczej całego świata.

6. Najbardziej zbliżonym do języka angielskiego jest język fryzyjski. Występuje w niektórych rejonach Holandii (przede wszystkim prowincja Fryzja) i Niemiec (Dolna Saksonia, Szlezwig Holsztyn). W języku fryzyjskim mówi około 400 tys. ludzi.

7. Wszystkie kontynenty mają nazwy zaczynające się i kończące tą samą literą: America, Antarctica, Europe, Asia, Australia i Africa.

8. W Stanach Zjednoczonych używanych jest 24 dialektów języka angielskiego.

9. Najstarszym używanym do tej pory słowem jest „town”.

10. Najczęściej używaną w języku angielskim literą jest „E”(11%). Natomiast najrzadziej: „Q”. Litera „E” jest około 56 razy częściej stosowana od litery „Q”.Comments


bottom of page