Dokumenty

                                                 

1. Regulamin Szkoły

2. Cennik kursów

3. Wzór umowy

4. Formularz osobowy Kursanta

5. RODO

Opłaty za kursy językowe należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy o numerze:
98 1600 1462 1894 1295 8000 0001 

W rubryce „tytułem” w formularzu przelewu należy umieścić imię i nazwisko Kursanta

oraz nazwę miesiąca, za który realizowana jest wpłata.