top of page

W My English School skutecznie wykorzystujemy piosenki w uczeniu dzieci młodszych.

Rola piosenek w nauczaniu języka angielskiego

  1. Piosenki uczą nas w sposób skuteczny prawidłowej wymowy słów i fraz.

  2. Uczą fonetycznej wymowy słów za pomocą prostych i rytmicznych tekstów.

  3. W piosenkach język brzmi bardzo naturalnie, nie jest tak sztuczny i strukturalnie logiczny jak w podręcznikach. Język w muzyce jest bardziej płynny i spontaniczny. Daje większą lekkość i przyjemność w nauczaniu.

  4. W wielu piosenkach, pod względem gramatycznym jest masa błędów. W tej kwestii lepsze są podręczniki.

  5. Z drugiej strony melodyjność i rytm piosenek sprawiają, że gramatyka jest łatwiej. Przyswajalna pod warunkiem prawidłowości gramatycznej danej piosenki.

  6. Język angielski pod względem różnorodności akcentów jest bardzo „szeroki”. Szczególnie doświadczalne jest to w piosenkach. Rodzajów akcentów w języku angielskim jest bardzo dużo.

  7. W piosenkach są poruszane niemal wszystkie tematy, którymi zajmuje się człowiek (np. Bóg, miłość, cierpienie, wojna), co poszerza tematycznie nasz język.

  8. Piosenki pogłębiają naszą wrażliwość. Wyrażane uczucia w piosenkach dotykają naszego wnętrza. Wpływa to na naszą naukę języka. Czym silniejsze uczucie tym łatwiej zapamiętujemy językowo określone wyrażenia z nim związane. Piosenki czasem wprowadzają nas w dobry humor, czasem smucą, czasem motywują.

  9. Nauczanie języka przez piosenki może być znakomitą formą zabawy. Można połączyć przyjemne z pożytecznym. Jest to bardzo skuteczna metoda w nauczaniu dzieci. Piosenki wprowadzają element rozrywki do zajęć.

  10. Piosenki wpływają bardzo pozytywnie na atmosferę w grupie. Uczniowie czują się bardziej swobodnie. Przełamują bariery i zahamowania.


bottom of page