top of page
Badania jakości kształcenia w my English School przeprowadzane są na koniec każdego roku szkolnego.
Zgodnie z naszą misją "Tylko najwyższa jakość kształcenia" proces oceny pozwala nam doskonalić proces dydaktyczny i zapewnić kursantom najlepsze efekty nie tylko w nabywaniu kompetencji językowych, ale także rozwoju osobowego dzieci, młodzieży i dorosłych.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o wynikach badania, należy kliknąć na poniżej wybrany raport . 
bottom of page